Kontakt

Kontaktuppgifter

Ronald McDonald Hus i Lund
Kioskgatan 3
221 85 Lund

Vill du nå en familj som bor hos oss så skriv så här:

Familjens namn och gärna namnet på familjens rum

c/o Ronald McDonald Hus i Lund
Kioskgatan 3
221 85 Lund

Telefon: 046-15 73 80 (07.00-22.00)
E-post: rmh.lund@rmdbarnfond.se

Jennie Norén
Verksamhetschef
E-post: jennie.noren@rmdbarnfond.se